onsdag 16. november 2011

Work shop dag 3 - 16.november 2011 - Aguacatan

Denne gangen var vi et annet sted i kommunen, med nye deltagere - også her startet man med en presentasjon av deltagerne. Hovedbudskapet var; Hvordan vi lever påvirker miljøet. Mennesket er avhengig av ren natur for å leve, naturen gir oss vitaminer, mineraler og mat - rent vann og frisk luft. Et eksempel er hvis vi forurenser elvene våre da påvirkes fisken, og vi kan bli syke når vi spiser den... Det er menneskets ansvar å ta vare på naturen - den kan ikke snakke... Vi må spille på lag med den...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar