onsdag 16. november 2011

Rapport fra dag 1 work shop Aguacatan – Guatemala - 14.nov. 2011

Vi startet dagen med at alle presenterte seg, deretter ble vi alle delt inn i grupper - også delegasjonen fra Norge. Unge og gamle kastet seg over oppgavene med stort engasjement. Først måtte alle skrive opp sine forventninger til kurset, deretter gikk vi ut for å jobbe med første gruppeoppgave; "Definiciones y conceptualizaciones fundamentales del medio ambiente - naturen rundt oss". En annen post på programmet var "Situacion global, regional y local del medio ambiente". Datos estadisticos". Situasjonen lokalt, regionalt, globalt. Søppel er et stort problem her – det ligger kort sagt overalt, det finnes ikke søppelkasser verken i det offentlige rom eller private husholdninger - en av oppgavene gikk ut på å gå ut i gata for å registrere det vi så - og det var ikke lite... Det tar 500 år før plast brytes ned, forsøpling og forurensing skader dyr og mennesker. Foredragsholderne formidlet også at det å ta vare på naturen og foredle ressursene riktig, gir rent vann, ren luft og ren jord - noe som er viktig for menneskers og dyrs helse. Økologisk jordbruk gir bedre grønnsaker, mens avlingen blir dårligere med kunstgjødsel. Guatemala har 3 klimasoner og rik natur noe som gjør dem selvberget. Men klimaendringene gjør seg gjeldende også her - med oversvømmelser, jordras og skogbrann... dette er et globalt problem. Hver og en av oss må bli bevisste og handle NÅ...Diskusjonene gikk livlig hele dagen, og gruppene løste mange ulike oppgaver underveis - alle deltok på en imponerende måte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar