tirsdag 8. mars 2011

Hilsen fra Aguacatán i Guatemala.

Etter to og en halv dags konferanse, er jeg nå i Aguacatán, vennskapsbyen til Moss.

Jeg bor i Agua Blanca, et stykke fra selve byen, hos en av vennene våre, Rosalinda Castro.

Her er det utrolig idyllisk, med avokadotrær, appelsin- og sitrontrær, palmer, ja til og med julestjerner vokser på trær her. Sola skinner, og jeg har nettopp beundret Hanne Lunders nye hus, som hun har bygget på nabotomta. Det malt i flotte farger, og er nesten ferdig.

I ettermiddag skal gå vi ned i byen og har møte med vennskapskomiteen her i Agacatán.

Foranledningen til at jeg er her i Guatemala, er at jeg har deltatt på en konferanse i Panajachel, som Vennskap Nord/Sør har arrangert for to deltagere fra Nord og to deltagere fra Sør. Foruten meg, har Hanne Lunder vært med fra Nord, og Jose Castro og Julian Vicente fra Sør.

Panajachel ligger vakkert til ved Guatemalas største innsjø, Lago de Atitlán, som er omkranset av sju vulkaner.

Tema for konferansen var informasjon til vennskapsgruppene om endringene i Vennskap Nord/Sørs programmer og støtteordninger, og skjerpede rammevilkår og krav til dokumentasjon av resultater fra bevilgende myndigheter.

For å kunne drive vennskapsarbeid, og ha utveksling mellom vennene i nord og sør, er foreningene avhengige av støtte, og det har de hittil i alt vesentlig fått fra Vennskap Nord/Sør etter prosjektsøknader, og støtten har i hovedsakelig vært gitt til kulturprosjekter.

Nå skal fokus rettes mot skolesamarbeid og lokalsamfunnssamarbeid. Noen av de nye kriteriene for å kunne søke om prosjektstøttestøtte, er blant annet at samarbeidet skal bygge på likeverdige relasjoner, og ikke kombineres med giver/mottaker relasjoner. Samarbeidet skal ha lik innflytelse på utforming av mål, planer og besøksprogram.

Det er dette arbeidet vi skal begynne nå i ettermiddag sammen med vennskapskomiteen her, og målet er å lage en søknad på et prosjekt som skal vare i tre år.

Jeg gleder meg til å møte vennskapskomiteen her igjen, det blir å møte gamle, gode venner.

Aguacatán, 7.mars 2011.

Hilsen Anne-Lise Gjøstøl

Styremedlem i CAAM, vennskapsforeningen Aguacatán-Moss.