mandag 28. november 2011

Sykdom i leiren

Olav Hansen (leder av CAAM Moss) ble dessverre syk under oppholdet i Guatemala og gikk derfor glipp av 4 dagers work shop, fikk imidlertid deltatt sammen med oss andre på møte med CAAM Aguacatan og ordføreren den siste dagen.

mandag 21. november 2011


Fra workshopen i Río Blanco Chiquito.

søndag 20. november 2011

Work shop dag 4 - 17.november - Rió Blanco Chiquito

Dagen startet med oppmøte på skolen, derfra reiste vi med biler gjennom et flott kulturlandskap til en bonde som driver økologisk. Før bonden orienterte oss om fordelene sa han at første bud er å være tålmodig, endrer man jordbruket fra kjemisk til organisk tar det tid for jorda å "akseptere" det. Han viste oss en kompost han har laget hvor meitemarken gjør en viktig jobb, og hvordan jorda blir seende ut etter at kompostprosessen er ferdig - dette er jord som inneholder mye næring og gir bedre avlinger. Vi fikk også sett på store flotte tomater og paprika dyrket i drivhus.

Etterpå dro vi for å lage to ulike komposter på egen hånd, begge forskjellige fra den vi laget den første gangen. Vi startet med å lage en slags kompostbinge av sukkerrør, deretter la vi på aske og på innsiden la vi plast. Så startet vi selve komposten med et lag tørkede blader for å tilføre den nitrogen, deretter ble det lagt på hønsemøkk for å tilføre fosfor, så la vi på gress/grønne blader, deretter tørkede blader (delvis fra mais), så ble det vannet rikelig før vi la på et nytt lag med aske. Alle elementer må med, men rekkefølgen på lagene er ikke så viktig fikk vi vite. Det tar forholdvis lang tid før denne komposten brytes ned.

Så gikk vi over til å lage hurtigkompost, hvor første lag var aske, deretter jord (nitrogen), tørkede blader (som lignet mer på bark hjemme), hønsemøkk, hakkede grønne blader, tørkede maisblader, aske, vann osv så ble hele komposthaugen spadd i og fullstendig endevendt, underveis ble det tilført mere vann. Helt til slutt la vi på "plastsekker" for å holde på fuktigheten. For at hurtigkomposten skal brytes ned til jord raskt må den vendes fra side til side morgen og kveld de første 7 dagene, deretter en gang daglig.

Deltagerne som denne gangen bestod av bønder deltok engasjert med mange spørsmål til kursleder som svarte godt for seg.

Avslutningsvis vil vi legge til at dette har vært en lærerik tur hvor vi fra nord har deltatt på lik linje med deltagerne fra sør, vi reiser m.a.o også hjem med ny kunnskap i bagasjen.

Dette er siste innlegg fra Guatemala, takk for oss! Følg oss videre på bloggen etter hjemkomst...

onsdag 16. november 2011Work shop dag 3 - 16.november 2011 - Aguacatan

Denne gangen var vi et annet sted i kommunen, med nye deltagere - også her startet man med en presentasjon av deltagerne. Hovedbudskapet var; Hvordan vi lever påvirker miljøet. Mennesket er avhengig av ren natur for å leve, naturen gir oss vitaminer, mineraler og mat - rent vann og frisk luft. Et eksempel er hvis vi forurenser elvene våre da påvirkes fisken, og vi kan bli syke når vi spiser den... Det er menneskets ansvar å ta vare på naturen - den kan ikke snakke... Vi må spille på lag med den...

Work shop dag 2 - 15.november 2011 - Aguacatan

Vi dro på befaring til en bonde som dyrker økologisk. Han hadde flotte tomater og paprika i drivhus med redskaper fra Norge (gitt av Rune Lunder). Utfordringene oppstår når det regner mye, og nylig døde flere paprikaplanter da det regnet 15 dager i strekk. Han viste oss også komposten han hadde laget og det ble neste post på programmet... Vi skulle lage vår egen kompost, vesentlig i en slik prosess er meitemark, noe som vi fikk med oss på turen videre...

Vi dro til et "lite småbruk" hvor vi satte i gang med de ulike lagene en kompost skal bestå av. Først fant vi et lite jordstykke hvor vi raket jorden, deretter la vi på et lag tørkede blader, deretter restavfall fra frukt og grønnsaker - kuttet i biter, hønsemøkk, aske, tørkede blader igjen, jord, eggeskall, avfall fra blader og røtter osv Innimellom ble det vannet ganske mye, noe som er viktig for å få i gang "kompostprosessen". Til slutt dekket vi hele komposthaugen med friske store blader fra en palme slik at man holder på fuktigheten... Dette var lærerikt for deltagerne fra både nord og sør.

Guatemala city - 12.nov. 2011 - Ambassadebesøk

Delegasjonen fra CAAM Moss var hos ambassadør Lars Vaagen og orienterte om prosjektet vårt i Aguacatan - miljø og jordbruk.

Rapport fra dag 1 work shop Aguacatan – Guatemala - 14.nov. 2011

Vi startet dagen med at alle presenterte seg, deretter ble vi alle delt inn i grupper - også delegasjonen fra Norge. Unge og gamle kastet seg over oppgavene med stort engasjement. Først måtte alle skrive opp sine forventninger til kurset, deretter gikk vi ut for å jobbe med første gruppeoppgave; "Definiciones y conceptualizaciones fundamentales del medio ambiente - naturen rundt oss". En annen post på programmet var "Situacion global, regional y local del medio ambiente". Datos estadisticos". Situasjonen lokalt, regionalt, globalt. Søppel er et stort problem her – det ligger kort sagt overalt, det finnes ikke søppelkasser verken i det offentlige rom eller private husholdninger - en av oppgavene gikk ut på å gå ut i gata for å registrere det vi så - og det var ikke lite... Det tar 500 år før plast brytes ned, forsøpling og forurensing skader dyr og mennesker. Foredragsholderne formidlet også at det å ta vare på naturen og foredle ressursene riktig, gir rent vann, ren luft og ren jord - noe som er viktig for menneskers og dyrs helse. Økologisk jordbruk gir bedre grønnsaker, mens avlingen blir dårligere med kunstgjødsel. Guatemala har 3 klimasoner og rik natur noe som gjør dem selvberget. Men klimaendringene gjør seg gjeldende også her - med oversvømmelser, jordras og skogbrann... dette er et globalt problem. Hver og en av oss må bli bevisste og handle NÅ...Diskusjonene gikk livlig hele dagen, og gruppene løste mange ulike oppgaver underveis - alle deltok på en imponerende måte.

lørdag 5. november 2011

PROGRAM - GUATEMALA

Dette er en kortversjon av programmet, vi holder dere orientert underveis!

•11.nov - Besøk i den Norske Ambassaden
•12.nov - Avreise til Antigua, diverse opplegg
•13.nov - Avreise til Aguacatan
•14.nov - Work shop / prosjekt i Rio Blanco Chiquito
•15.nov - Work shop / prosjekt i Rio Blanco Chiquito
•16.nov - Work shop / prosjekt i Aguacatan
•17.nov - Work shop / prosjekt i Aguacatan
•17.nov - Prosjektevaluering med komiteen i Aguacatan
•18.nov - Avreise på formiddagen til Chi Chi
•19.nov - Avreise Guatemala City

Se mer informasjon om temaene for prosjekt: Miljø og jordbruk i innlegget fra 25.sept.